top of page

Tornaterem

A teljes tömböt elfoglaló meglévő épületeggyüttes három -időben és megjelenésben- jól elkülöníthető része: a 1883-86 között épült, Hauszmann Alajos tervezte, vörös téglából készült választékosan elegáns épülete, az 1910-ben épült, az I. világháború után átépített tornaterem és a két épület közé ékelődő textilipari szárny.

Feladatunk a meglévő tornaterem elbontásával, a meglévő foghíj beépítésével, egy korszerű tornaterem és új szaktantermek építésével a tömb -környezethez harmonikusan illeszkedő- bezárása volt.

A feladat nehézségét az adta, hogy az oktatási programban és sporttechnológiai leírásban felsorolt igényeket, funkciókat kellett összeegyeztetni a meglévő épületrészek közlekedési és szerkezeti adottságaival, valamint a keretes beépítés alapterületi és magassági korlátaival.

Alkalmazkodnunk kellett a meglévő épületrészekhez való csatlakozásoknál elhelyezkedő lépcsőházakhoz. Ezek pihenő szintjei szintje egyetlen esetben sem estek egybe az tervezett épület magassági osztásrendjével, melyet főleg a tornatermi funkciók határoztak meg. A tornaszobákra és a tornateremre előírt belmagasság megszabta a homlokzati osztásrendet is.

bottom of page