top of page

Telek és építkezés felmérése Piliscsabán

Telkek felmérésénél a domborzaton túl a növényzet pontos helyének meghatározása fontos feladat egy épület megtervezése előtt. A védett koros fák és a terepviszonyok ismerete hasznos és fontos adat egy építész számára. A romos épület elbontása után történt újbóli felmérés pedig lehetővé tette a bontás előtti és utáni állapotok összehasonlítását.

Az üres telekre kerülő új lakóépület különböző munkafázisait szintén követjük lézerszkenneres felmérésekkel. Így tudjuk ellenőrizni pl. a sávalap vízszintjét, valamint anyagmennyiségek, térfogatok számításra is alkalmas az elkészített pontfelhő.

bottom of page